TORO čistiaca pasta 200 g

TORO čistiaca pasta 200 g

£2.49

In stock

£2.49

Toro čistiaca pasta

» abrazívna čistiaca pasta na mechanické odstránenie pripálenín, nečistôt, mastnôt z kuchynského riadu, taktiež vhodná na čistenie vaní, umývadiel a hygienických zariadení
» odporúčaný firmou SFINX, výrobcom smaltovaného riadu, ako najvhodnejší prostriedok na čistenie výrobkov
Na neleštený hliníkový a smaltovaný riad, keramické obkladačky, vane, umývadlá a podobne.
Návod na použitie:
Na čistený povrch naneste pastu a trením handrou alebo špongiou odstráňte nečistoty. Čistený povrch nakoniec opláchnite vodou. Nepoužívajte na lakované a plastové povrchy!
Prípravok uskladňovať v uzavretých obaloch. V prípade zaschnutia doliať vodu.

Pozor: Spôsobuje vážne podráždenie očí.Obsahuje d-limonen. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:
abrazívne zložky, < 5 % aniónové tenzidy, kyselina fosforečná, propán-2-ol, parfum: LIMONENE, CITRONELLOL.

Description


Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “TORO čistiaca pasta 200 g”

General Inquiries

There are no inquiries yet.